UVJETI POSLOVANJA

 

1. OPĆE ODREDBE
Internetska stranica https://www.nadmadraci-donna.hr je u vlasništvu Proizvodno-trgovačkog obrta DONNA LUDBREG, vl. Leila Suljić (dalje u tekstu PTO DONNA LUDBREG, vl. Leila Suljić). PTO DONNA LUDBREG vl. Leila Suljić omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice https://www.nadmadraci-donna.hr koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za krajnje korisnike i odnose se na korištenje internetske stranice https://www.nadmadraci-donna.hr. Korištenjem internetske stranice, krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje internetske stranice https://www.nadmadraci-donna.hr u skladu s njima.

Pristup na internetske stranice https://www.nadmadraci-donna.hr ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje su izvan kontrole tvrtke PTO DONNA LUDBREG , vl. Leila Suljić koje ćemo nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku.

Svi materijali koje se nalaze na https://www.nadmadraci-donna.hr internetskoj stranici ekskluzivno su intelektualno vlasništvo PTO DONNA LUDBREG, vl. Leila Suljić i može se koristiti isključivo uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu.
Korisnik može svoje upite i komentare poslati pisanim putem, poštom ili e-mailom, a PTO DONNA LUDBREG, vl. Leila Suljić će poslati pisani odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

2. OSNOVNI POJMOVI
U smislu ovih uvjeta prodaje, kupac je fizička ili pravna osoba koja naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i plati naručeni proizvod posredstvom web stranice https://www.nadmadraci-donna.hr.
Ukoliko su u podacima o kupcu upisani podaci o pravnoj osobi, tada se kupcem smatra pravna osoba, a fizička osoba čiji su podaci uneseni smatra se ovlaštenom osobom kupca.

3. OSOBNI PODACI I POSLOVNA SPOSOBNOST
Za valjanu narudžbu proizvoda osoba koja popunjava narudžbu mora biti starija od 18 godina (poslovna sposobnost).

Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije.

PTO DONNA LUDBREG, vl. Leila Suljić zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta prodaje te iste može promijeniti bez prethodne najave, ali se obvezuje obavijestiti sve registrirane korisnike putem e-mail adresa koje su isti upisali prilikom registracije.

Sve eventualne promjene primijenit će se na korištenje https://www.nadmadraci-donna.hr stranica.

4. CIJENA
PTO DONNA LUDBREG, vl. Leila Suljić se obvezuje jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti iznos maloprodajne cijene sukladno članku 7. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14).

PTO DONNA LUDBREG, vl. Leila Suljić će periodično, sukladno svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju po cijeni koja je niža od cijene tih proizvoda u redovnoj prodaji, te se isto obvezuje jasno vidljivo i čitljivo označiti i navesti duljinu trajanja akcijske prodaje.

Nakon isteka roka akcijske prodaje, PTO DONNA LUDBREG, vl. Leila Suljić neće primati narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

5. PODACI O PROIZVODIMA I RASPOLOŽIVOST PROIZVODA
Podaci o proizvodima na https://www.nadmadraci-donna.hr sačinjeni su temeljem PTO DONNA LUDBREG, vl. Leila Suljić baze podataka.
Fotografije proizvoda su ilustrativne prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe. PTO DONNA LUDBREG, vl. Leila Suljić posebno ističe da vizualni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, pogotovo obzirom na postavke monitora na računalu kupca, razlike u percepciji boja kako ih kupac vidi na zaslonu, i sl.

U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda.

Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i dr.) prikazani na https://www.nadmadraci-donna.hr podložni su bugovima, nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama, i sl. U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima prikazanih na PTO DONNA LUDBREG, vl. Leila Suljić zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.

Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi za koje je u narudžbi naznačeno da su raspoloživi na skladištu te proizvodi koji nisu raspoloživi na skladištu, ali su dobavljivi u roku od 15 radnih dana, ne uključujući subotu.

Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na https://www.nadmadraci-donna.hr. može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem u PTO DONNA LUDBREG, vl. Leila Suljić.

Ako naručeni proizvod nije raspoloživ na skladištu, PTO DONNA LUDBREG, vl. Leila Suljić će obavijestiti kupca da proizvod trenutno nije raspoloživ, roku u kojem je proizvod dobavljiv te ujedno ponuditi mogućnost kupnje alternativnog proizvoda iz https://www.nadmadraci-donna.hr koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti.

6. NARUDŽBA I TRENUTAK SKLAPANJA UGOVORA
Proizvodi se naručuju odabirom, korištenjem menija i popunjavanjem elektronskog formulara. Kupac može naručiti i kupiti proizvod kao registrirani ili neregistrirani korisnik. Proizvod se smatra naručenim kada kupac prođe cijeli postupak narudžbe.

Plaćanje naručenih proizvoda moguće je obaviti na sljedeće načine:
· E-bankarstvom
· Pouzećem
Narudžba se smatra zaprimljenom:
· U slučaju plaćanja e-bankingom i pouzećem – u trenutku kada https://www.nadmadraci-donna.hr elektroničkim putem zaprimi narudžbu

U trenutku kada je narudžba zaprimljena, PTO DONNA LUDBREG, vl. Leila Suljić će elektronskim putem u obliku e-maila ili privatne poruke ili telefonskog poziva obavijestiti kupca o tome da je narudžba zaprimljena odnosno da je proizvod uspješno naručen.

Ukoliko kupac ne dobije obavijest iz prethodnog stavka, sugerira se provjeriti:
· Je li poruka u Junk/Spam folderu
· Je li mailbox pun
· Je li se artikli nalaze u košarici nakon prijave na stranicu https://www.nadmadraci-donna.hr ,te ako nisu u tom slučaju kupac treba ponovite proces naručivanja

Nakon što je na skladištu proizvod zapakiran, PTO DONNA LUDBREG, vl. Leila Suljić elektronskim putem u obliku e-maila obavijestiti kupca da je kupio proizvod te da je proizvod poslan.

U slučaju plaćanja e-bankingom ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada PTO DONNA LUDBREG, vl. Leila Suljić zaprimi potvrdu da je iznos narudžbe uplaćen.

Ukoliko je proizvod naručen, a kao način plaćanja je odabran e-bankarstvo PTO DONNA LUDBREG, vl. Leila Suljić se obvezuje rezervirati proizvod na skladištu u trajanju od 3 radna dana, ne uključujući subotu. Nakon isteka 3 radna dana od primitka narudžbe, PTO DONNA LUDBREG, vl. Leila Suljić ne jamči za raspoloživost proizvoda.

7. NAČIN KUPNJE NA WEB SHOPU
Odabirom svakog proizvoda pored istog su ispisani detalji – ime proizvoda, kratak opis, cijena, količina te da li je dostupan na skladištu.

Odabirom pojedinog proizvoda isti se uvrštava u Vašu košaricu.
Cijene istaknute na stranicama pored pojedinog proizvoda vrijede za sve oblike plaćanja.

Pristupom „košarici“ kupac dobiva uvid u odabrane proizvode, njihovu količinu i cijenu.

Proizvod uvršten u „košarici“ kupuje se klikom na tipku „PLAĆANJE“.
Nakon pritiska na tipku „PLAĆANJE“, kupac pristupa u obrazac narudžbe u koji ste dužni upisati osobne podatke. Ukoliko se osobni podaci kupca razlikuju od osobnih podataka primatelja dužni ste odabirom navedene opcije točno naznačiti i podatke primatelja.

Prilikom narudžbe pored svakog proizvoda biti će naznačena cijena poštarine.
Poštarina je iskazana posebno i nije uračunata u cijenu.

Nakon primitka podataka iz narudžbe, na ekranu će biti istaknuta obavijest da je narudžba kupca zaprimljena, a kupac će o primitku narudžbe dobiti posebnu obavijest elektronskim putem na naznačenu e-mail adresu.

Ukoliko je kao oblik plaćanja odabrano plaćanje e-bankarstvom, a https://www.nadmadraci-donna.hr ne raspolaže naručenim proizvodom zbog nedostatka robe na skladištu, o tome će, u primjerenom roku, kupac biti obaviješten te će https://www.nadmadraci-donna.hr izvršiti povrat uplaćenih novčanih sredstava.

U slučaju gore navedene uplate, kupac odgovara i snosi rizik za točnost i istinitost dostavljenih podataka s obzirom na to da će https://www.nadmadraci-donna.hr izvršiti povrat sredstava sukladno dostavljenim podacima. Povrat sredstava bit će u visini plaćene robe bez ostalih mogućih troškova.

8. NAPLATA / AUTORIZACIJA
Sve cijene izražene su u hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (HRK).
U slučaju plaćanja e-bankingom, troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu te ih plaća kupac.

9. DOSTAVA
Proizvode je moguće naručiti za dostavu na području Republike Hrvatske, prema uvjetima koji vrijede za svako područje dostave.

Dostava na području Republike Hrvatske obavlja se putem dostavne službe.
U cijenu dostave uključeno je pakiranje proizvoda.

U cijenu proizvoda nije uključena dostava, osim ukoliko nije drukčije naznačeno (naznaka „besplatna dostava“).

PTO DONNA LUDBREG, vl. Leila Suljić se obavezuje isporučiti naručeni proizvod u roku od najduže 15 dana od dana sklapanja ugovora.

Dostava se obavlja sukladno uvjetima korištenja usluga dostavne službe, a smatra se izvršenom u trenutku predaje proizvoda dostavnoj službi.

Ako se proizvod koji je upućen kupcu odnosno primatelju vrati u PTO DONNA LUDBREG, vl. Leila Suljić, jer dostavna služba nije uspjela izvršiti dostavu, kupac će o tome biti obaviješten e-mailom ili privatnom porukom ili telefonskim pozivom te će mu biti ponuđene sljedeće mogućnosti:

· Da se naručeni proizvod, na zahtjev kupca e-mailom ili privatnom porukom ili telefonskim pozivom, ponovo dostavi na adresu kupca odnosno primatelja

Ukoliko kupac u roku od 3 dana ne odgovori na upućeni mu e-mailom ili privatnom porukom ili telefonskim pozivom narudžba se poništava.

Kada PTO DONNA LUDBREG, vl. Leila Suljić putem dostavne službe isporuči proizvod kupcu odnosno primatelju, kupac odnosno primatelj je dužan preuzeti potpisom na dostavnici, čime potvrđuje da je proizvod uredno isporučen.

U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti, PTO DONNA LUDBREG, vl. Leila Suljić ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos u visini troškova dostave i ostalih manipulativnih troškova iz cjenika dostave.

10. MATERIJALNI NEDOSTACI PROIZVODA
PTO DONNA LUDBREG, vl. Leila Suljić odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske posebice Zakonu o obveznim odnosima.

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.

U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te u tom slučaju sugeriramo da pošiljku kupac ne preuzima. Molimo kupce da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke, kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane kupca nisu imali vidljivi nedostatak.

Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu, te je kupac dužan da usporedi primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje dužan je u roku od četrnaest dana uputiti pisani prigovor na PTO DONNA LUDBREG, vl. Leila Suljić, jer naknadne reklamacije se neće uvažavati.

Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti PTO DONNA LUDBREG, vl. Leila Suljić, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (onaj nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari) što kupac utvrdi po otvaranju proizvoda – kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili sniženje cijene.

11. PISANI PRIGOVORI, POVRAT, ZAMJENA
U slučaju da je kupac iz bilo kojeg razloga nezadovoljan može uputiti prigovor e-mailom na: telefona 098 913 4881 ili pismeno na adresu: PTO DONNA , LJUDEVITA GAJA 10, 42 230 LUDBREG.

Kupac ima pravo na opravdani prigovor i na povrat robe u sljedećim slučajevima:
• Isporuka robe koja nije naručena
• Isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu

VAŽNO NAM JE DA SVE EVENTUALNE PROBLEME RIJEŠIMO NA NAJPRIHVATLJIVIJI MOGUĆI NAČIN TE NAM JE VAŠE ZADOVOLJSTVO PRIORITET.

U slučaju neriješenih prigovora potrošači mogu rješavati porošački spor putem tijela za ARPS sukladno Zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova ( NN 121/16). Trgovac će u slučaju podnošenja prijedloga za mirenje sudjelovati u postupku pred ARSP tijelom: Centar za mirenje pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca, Radnička cesta 52/1, 10000 Zagreb, ili na http://www.hup.hr.

U slučaju zahtjeva za povratom robe iz opravdanih razloga, kupac je dužan uputiti pisani prigovor i to putem e-maila: [email protected] ili telefona 098 913 4881 ili pismeno na adresu: PTO DONNA , LJUDEVITA GAJA 10 42 230 LUDBREG.

Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju kupac ima prigovor, u prigovoru se mole kupci da navedu broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. PTO DONNA LUDBREG, vl. Leila Suljić će potvrdit će primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja a odgovor po čl.10.st.5. Zakona o zaštiti potrošača mora stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora

U slučaju opravdanog prigovor, kupac ima pravo na raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjenu za ispravni, neoštećeni i valjani proizvod.

PTO DONNA LUDBREG, vl. Leila Suljić prihvatit će povrat oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je prigovor opravdan te da kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe.

U slučaju opravdanog prigovora, trošak zamjene proizvoda s novim proizvodom u cijelosti snosi PTO DONNA LUDBREG.

12. PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA
Kupac može jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora:
– ako je predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,
– ako je predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,
– ako je predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe

Kako bi kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovog ugovora, isti mora obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

Primjerak obrassca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na dnu ovoga teksta morate ispuniti i poslati. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.
Rok za jednostrani raskid ugovora od 14 dana počinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

Ako kupac jednostrano raskine ovaj ugovor, PTO DONNA LUDBREG, vl. Leila Suljić se obvezuje izvršiti povrat novca koji je primio, isključujući troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada PTO DONNA LUDBREG roba bude vraćena ili nakon što bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je izvršena uplata. U slučaju da kupac pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove na povrat.

Kupac je dužan robu predati ili poslati (na adresu gdje će se poslati) bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Kupac uputio svoju odluku o jednostranom raskidu ugovora.
Izravne troškove povrata robe snosi kupac sam.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

13. PRIMJENA UVJETA PRODAJE
Korištenjem usluga PTO DONNA LUDBREG, vl. Leila Suljić prihvaćate ove Uvjete prodaje.

Ako niste suglasni s uvjetima, nemojte koristiti ove stranice niti putem njih naručivati proizvode.

Ova web stranica sadrži informacije o proizvodima i uslugama PTO DONNA LUDBREG vl. Leila Suljić trgovina te služe kao elektroničko prodajno mjesto – web shop.

PTO DONNA LUDBREG, vl. Leila Suljić ne odgovara za eventualnu štetu nastalu korištenjem ove web stranice te korištenjem informacija s ove web stranice u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene.

14. ZAVRŠNE ODREDBE
Prihvaćanjem ovih uvjeta prodaje kupac pristaje na odredbe ovih uvjeta te prihvaća da oni čine sastavni dio ugovora.

UVJETI DOSTAVE
Dostava
Naručene artikle šaljemo na Vašu adresu paketnom službom Overseas i to isključivo radnim danima te je rok za isporuku od 2-7 radna dana, osim na otoke i udaljena mjesta kao što je Dubrovnik za koje vrijedi 5-8 radnih dana.
Ukoliko Vas poštar/dostavljač ne zatekne na adresi u trenutku dostave, ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke. Potrebno jeod PTO DONNA LUDBREG zatražiti broj paketa pod kojim je poslana Vaša pošiljka te kontaktirati Overseas u roku 5 radnih dana ili o tome obavijestiti PTO DONNA LUDBREG i oni će to učiniti za Vas.

Prodavatelj zadržava pravo ne isporučiti proizvod u slučaju nedostatka na skladištu, tvorničkog oštećenja ili uslijed tehničke greške. U tom slučaju, Prodavatelj će obavijestiti kupca i ponuditi mu alternativni proizvod. Prodavatelj ne snosi odgovornost ukoliko kupac ne primi obavijest uslijed tehničke greške ( odlazak e-maila u spam pretinac ili slično).

Kupac plaća troškove dostave u iznosu od 45-55 kn naknade za otkupninu, tj. ukupno onoliko kuna ukoliko je to navedeno kod kupovine samog artikla( npr .kada se radi o glomaznim artiklima i kupovini više istih) .
.
Primjer: Ukoliko je navedeno da artikl košta 220 kn+ 45 kn dostava= 265 kn kupac će u konačnici platiti točno tih 265 kn a nikada ne više ( cijena će biti formirana na sljedeči način : artikl 220 kn+45 kn dostava)
Prema “Pravilniku o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih na daljinu i ugovora skopljenih izvan poslovnih prostorija”, ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. U slučaju da Kupac izvrši raskid ugovora, Prodavatelj će mu najkasnije u roku od 10 radnih dana od kada je zaprimio artikl i odluku o raskidu ugovora, vratiti plaćen iznos proizvoda, isključujući troškove dostave. Neposredan trošak povrata robe snosi sam Kupac. Vraćeni artikli moraju biti u originalnoj ambalaži, neoštećeni i nekorišteni.

Adresa za povrat robe je:PTO DONNA LUDBREG
LJUDEVITA GAJA 10
42230 LUDBREG

Zamjena robe
Ukoliko Kupac želi, ima pravo zamijeniti artikl kupljen putem web shopa za drugu veličinu ili drugi model jednake ili veće cijene. To može učiniti na sljedeći način:

Kupac poštom pošalje artikl sa kutijom koju je dobio prilikom dostave od Prodavatelja i to na adresu: PTO DONNA , LJUDEVITA GAJA 10, 42 230 LUDBREG.Sukladno prethodno navedenim pravilima povrata robe, Kupac snosi neposredan trošak slanja robe ( poštarina) prema Prodavatelju. Nakon što je Kupac poslao paket ( o svom trošku) dužan je putem maila obavijestiti Prodavatelja da je paket poslan i da traži zamjenu. Po primitku vraćene obuće, Prodavatelj je dužan poslati zamjenski artikl Kupcu, bez dodatnog troška za Kupca.

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA
NAPOMENA:
Ukoliko želite jednostrani raskid ugovora , sa mišem označite tekst ovdje dolje , kopirajte ga, zalijepite ga u Word te ga onda isprintajte za daljnje ispunjavanje.
PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA SKLOPLJEN IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA ILI SKLOPLJEN NA DALJINU Potrošač može, ne navodeći razlog, jednostrano raskinuti ovaj ugovor, u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora ili po njegovom primitku. Pravo na jednostrani raskid ugovora počinje teći od datuma isporuke tj. od datuma za osobno preuzimanje pošiljke. Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potrošač mora trgovcu pisano dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadržavati podatke koji su niže naznačeni, a može biti dostavljena kao pismo poslano poštom ili elektronička pošta. Ukoliko potrošač koristi svoje pravo na jednostrani raskid, neće snositi s tim u vezi nastale troškove osim izravne troškove povrata robe te umanjenja vrijednosti robe. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora možete elektronički ispuniti i poslati. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

PROIZVODNO TRGOVAČKI OBRT DONNA
Vl. LEILA SULJIĆ
LJUDEVITA GAJA 10
42 230 LUDBREG
OIB : 36385560127

OBRAZAC
Za zamjenu ili raskid ugovora o kupovini proizvoda
sklopljenog sa PTO DONNA LUDBREG internet trgovinom putem
internet narudžbe ili telefona ( na daljinu )
Ja, _________________________________________________________________ ( ime i prezime potrošača )
iz ______________________________________________________________________ ( adresa potrošača: mjesto, ulica, broj )
ovim izjavljujem da raskidam Ugovor o kupnji sljedeće robe/usluge:
_____________________________________________________________________________( naziv artikla, oznaka proizvoda )
Prema broju računa ______________________________________ ( upišite broj sa računa )
primljene dana ____________________________ ( upišite datum sa računa )
Odabrati jednu od opcija :
a) Ovime zahtijevam zamjenu gore navedenog proizvoda za _________________________________________________
( oznaka proizvoda, veličina )
b) Ovime zahtijevam povrat novaca na
_________________________________________________________________________________________________________( IBAN transakcijskog računa, ime i prezime vlasnika transakcijskog računa )
*Povrat sredstava biti će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu, osim u slučaju plaćanja pouzećem,
kada se povrat vrši uplatom na Vaš tekući račun.
U ________________________ ( grad/mjesto )
dana _______________________ . ( datum )
________________________________________
Potpis potrošača
U skladu sa člankom 72. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač ima pravo, u roku od 14 dana od primitka proizvoda, zatražiti raskid ugovora o kupovini ili zamjenu proizvoda.